BIOGRAM

Elżbieta Żukowska-JóźwiakElżbieta Żukowska-Jóźwiak ukończyła Wydział Grafiki PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) – dyplom z grafiki i malarstwa w roku 1986. Od połowy lat 90-tych tworzy obrazy o tematyce religijnej (cykle Droga i Księga, Fragmenty Obecności). Tajemnica Wcielenia, Misterium Życia, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa są dla niej ważnym i niewyczerpanym źródłem inspiracji, a spotkanie z ikoną bizantyjską stanowi szczególny punkt odniesienia w obszarze malarstwa i religii.
Od kilkunastu lat w swoich obrazach odwołuje się do ikony – jako sztuki sakralnej i mistycznej.