MALARSTWO

Podobnie jak światło, choć ukazuje nam wszystko, samo nie potrzebuje światła, by być widzianym, tak Bóg, który ukazuje nam wszystkie rzeczy, nie potrzebuje żadnego światła, w którym możemy Go zobaczyć, ponieważ sam ze swej istoty jest światłem. (…) Pragnąc oglądać oblicze Ojca, który jest w niebie, nie szukaj na świecie niczego, co mogłoby ci nasunąć podczas modlitwy jakąś formę lub kształt.

 

Ewagriusz z Pontu (Rozprawa o modlitwie)

IKONA

Cykl Fragmenty Obecności

 

Cykl Kobiety w Ewangelii Św. Jana

 

Jezus Chrystus

 

Maryja Theotokos

 

Apóstoloi

 

Ángeloi

DESKA

Duży format

 

Mały format

 

Droga Krzyżowa Sióstr Dominikanek w Łodzi