Człowiek staje się zawsze obrazem tego Boga, którego wielbi.

Kto otacza czcią coś martwego, staje się sam martwą rzeczą.

Kto ukochał zepsucie, obraca się w próchno.

Kto miłuje cień, sam staje się cieniem.

Kto kocha rzeczy znikome, żyje w strachu przed ich zagładą.

Tomas Merton

IKONA

Cykl Fragmenty Obecności

Cykl Kobiety w Ewangelii Św. Jana

Jezus Chrystus

Maryja Theotokos

Apóstoloi

Ángeloi