MALARSTWO

Podobnie jak światło, choć ukazuje nam wszystko, samo nie potrzebuje światła, by być widzianym, tak Bóg, który ukazuje nam wszystkie rzeczy, nie potrzebuje żadnego światła, w którym możemy Go zobaczyć, ponieważ sam ze swej istoty jest światłem. (…) Pragnąc oglądać oblicze Ojca, który jest w niebie, nie szukaj na świecie niczego, co mogłoby ci nasunąć podczas modlitwy jakąś formę lub kształt.

 

Ewagriusz z Pontu (Rozprawa o modlitwie)